Objemová studie Ďolíčku, MČ Praha 10

AUTOŘI:
PROF. ING.ARCH. ARNOŠT NAVRÁTIL, CSc ING.ARCH. KAMIL ŠVAŘÍČEK
VIZUALIZACE:
neoVISUAL 
DATUM:
ZÁŘÍ 2011

Z našeho fanouškovského pohledu nejzdařilejší studie rekonstrukce Ďolíčku. Respektuje potřeby klubu, splňuje podmínky manuálu UEFA pro stadiony kategorie 4. Takto rekonstruovaný Ďolíček se vejde v půdorysu na současný pozemek. Studie pana Ing. Arch. Navrátila počítá se zachováním současné konstrukce hlavní tribuny a také s postupnou rekonstrukcí bez nutnosti klubu se někam stěhovat během rekonstrukce. Bohužel jsme s touto studií při jednání s IPR narazili na územní plán Prahy. Rekonstruovaná hlavní tribuna na západě zasahuje svojí skloněnou konstrukcí do biokoridoru a koryta Botiče, což ÚP nedovoluje a výjimka nebo změna ÚP by byla časově náročná s nejistým výsledkem. Nicméně se nevzdáváme, jednáme o řešení s panem architektem Navrátilem i zástupci MHMP. O dalších krocích a výsledcích jednání Vás budeme informovat.