Komunální volby 2022


Volby2022_03.pngPolitická a lobbystická aktivita Družstva fanoušků  Bohemians s odkupem Ďolíčku neskončila. Naopak. Poslední čtyři roky jsme  se s politiky stýkali víc než kdy dřív. A dotáhli jsme to až k  architektonické soutěži, která by měla být reálně  vyhlášena na konci tohoto roku. Jako DFB však musíme hledět za  horizont. Proto jsme oslovili vybrané politické strany a hnutí  kandidující do Zastupitelstva hlavního města Praha a požádali je o  odpověď na jednu prostou otázku ohledně Ďolíčku. Jejich reakce  vám přinášíme v tomto shrnutí. Než k nim ovšem přejdeme, dovolte nám  jedno osobní doporučení.

Praha 10

Do zastupitelstva městské části Praha 10 kandiduje  náš kamarád a člen představenstva DFB - VÁCLAV VLČEK. Naleznete ho na  kandidátní listině Koalice Vlasta a STAN s podporou KDU-ČSL.  Vencu  zřejmě řada z vás zná z kotle nebo z výjezdů. Poslední  čtyři roky působil jako předseda sportovního výboru Prahy 10 a ze své  pozice odmakal mnoho dobrého pro DFB, Bohemku i Ďolíček. Ve věci  architektonické soutěže pomáhal s aktivním lobbingem na hlavní městě,  účastnil se celé řady jednání a propojil DFB s architektem  Navrátilem (autorem známé objemové studie rekonstrukce stadionu). Kromě  toho pomohl formulovat zadání pro nový mural v Ďolíčku, který se vám  všem tak líbí. V neposlední řadě pak dotáhnul do cílové rovinky projekt  rekonstrukce hrobky Zdeňka Dannera. Vencovi  se podařilo vypátrat v cizině Dannerovu pravnučku, získat od ní plnou  moc, vyběhat projekt i stavební povolení. Rekonstrukce hrobky tak může  brzy započít. Pokud volíte na Praze 10, zvažte prosím podporu Venci a  jeho kolegů z Koalice Vlasta. Pro DFB jsou na  Praze 10 garantem spolupráce a dobrých vztahů. Děkujeme!

Hlavní město Praha

A nyní již k celopražským volbám, které se týkají  větší části z vás. Oslovili jsme lídry vybraných stran a hnutí bez  ohledu na to, zda kandidují v koalicích (jako např. Spolu nebo  Solidarita) či samostatně. Jakákoliv předvolební spolupráce  se totiž může po volbách jednoduše rozdrolit, a proto nás zajímalo, jak  se budou jednotlivé subjekty chovat nezávisle na koalicích. Naše otázka  zněla následovně:

Podporujete Vy a Vaše strana architektonickou  soutěž na rekonstrukci stadionu Ďolíček (dle rozhodnutí RHMP z 1. srpna  2022) a budete ji v budoucnosti i nadále podporovat svými případnými  hlasy v Radě či Zastupitelstvu hlavního města Prahy?

Odpovědi jednotlivých stran a hnutí (seřazeny abecedně):

ANO (Patrik Nacher)

Po dohodě s kolegy z klubu ANO, kteří jsou ve  větším detailu, než já, je architektonická soutěž na rekonstrukci  stadionu Ďolíček vydařená. Rekonstrukci stadionu Ďolíček dlouhodobě  podporujeme.

ČSSD (Miroslav Dvořák)

Na Vaši otázku mohu odpovědět kladně a jednoznačně:  ČSSD podporuje a v budoucnu bude jednoznačně podporovat  architektonickou soutěž na rekonstrukci stadionu Ďolíček a to jak na  úrovni rozhodování v ZHMP, tak i v ZMČ Praha 10. Jsem z Vršovic  a vnímám stadion Ďolíček jako symbol tradice a zelenobílého úspěchu. V  budoucnu bych byl rád, kdyby u rekonstruovaného městského stadionu  vyrostly nájemní byty v majetku města a celá zóna okolo Botiče začala  mít vedle sportovního i rekreační ráz. Domnívám  se, že vítězný návrh by měl být konzultován rovněž se sportovním klubem  a DFB.

KDU-ČSL (Jan Wolf)

Mými sympatiemi k Bohemce jsem se nikdy netajil.  Jako fanoušek podpořím vše, co povede k vyhlášení architektonické studie  i následné rekonstrukci Ďolíčku. Zároveň udělám vše pro to, abych o  správnosti tohoto rozhodnutí přesvědčil ostatní  kolegy z KDU-ČSL či případné koalice ve vedení města.

ODS (Bohuslav Svoboda)

Vždy jsem měl velmi blízko k fotbalovému stadionu  Ďolíček. Je to jeden ze symbolů Vršovic a českého sportu vůbec. Vždyť na  něm hrají Bohemians, jejichž název odkazuje k českým zemím. A tak  rozhodně budu podporovat vyhlášení architektonické  studie i následné rekonstrukce stadionu. Vždyť i můj hlas přispěl v  roce 2016 k odkupu Ďolíčku do vlastnictví hl. m. Prahy. Co se týká ODS,  tak jsem přesvědčen, že většina z nás sportu přeje a podporuje jej, i  když třeba na úrovni amatérské. Dobře si jako  lékař uvědomuji, že sportovat potřebujeme a vzory, jakými jsou hráči  Bohemians, ke sportu přivádí mládež a to je zvláště v této době, kdy  společnost a děti zvlášť trpí obezitou, nesmírně důležité. Pokud budu  primátorem, ale třeba jen zastupitelem, budu se  snažit o podporu.

Piráti

Zástupci Pirátů nám do určeného termínu (16. 9.)  neodpověděli. Současný radní pro sport Vít Šimral se v minulosti  vyjadřoval k rekonstrukci Ďolíčku pozitivně. V  letošních volbách však  do Zastupitelstva hlavního města Prahy nekandiduje.

Praha sobě

Značka Bohemians Praha 1905 je jedním ze symbolů  pražského fotbalu a Ďolíček je součástí této legendy. Proto samozřejmě  podporujeme, aby zde stál stadion, který je toho hoden a říkáme to  opakovaně. Jen nesmíme zapomínat na druhou stranu  mince -  je to obrovská investice z veřejných peněz a musí se proto co  nejrychleji vyjasnit, jak budou nastaveny finanční vztahy – tedy za  jakých podmínek bude klub stadion využívat.

TOP09

Zástupci TOP09 nám do určeného termínu (16. 9.)  neodpověděli. Současný radní Jan Chabr se však směrem k Ďolíčku  vyjadřoval pozitivně.

Starostové a nezávislí (STAN)

Jednoznačně ano. Stadion je navíc součástí celé  lokality u Vršovické ulice, která je v majetku magistrátu a k takovému  rozsáhlému majetku musíme přistupovat zodpovědně. Již nyní probíhá  soutěž na projekt bytového domu na vedlejším pozemku  a na začátku srpna rada dala úkol Pražské developerské společnosti  připravit v nejbližších měsících soutěž na stadion. Nejdříve je třeba  mít podklad, ze kterého lze vyjít, definovat další postup, etapizaci a  potřebné náklady  - s takovým konkrétnějším projektem  také můžeme hledat další zdroje financování, ať už u státu nebo i se  zapojením privátního sektoru. Spolu s těmito projekty revitalizací  projde také okolí Botiče, aby zde vznikla příjemná rekreační zóna a  důležité je i příjemné pěší propojení mezi Dannerovým  parkem a Sámovou ulicí na severní straně stadionu. Do dalších let je  třeba hledět s optimismem, a přestože to není pro fanoušky přímo  viditelné, bylo v přípravě Ďolíčku odvedeno v poslední době spoustu  práce a vše směřuje k dobrému výsledku.

Zelení

Zástupci Zelených nám do určeného termínu (16. 9.) neodpověděli.

Toto shrnutí je samozřejmě čistě informativní.  Rozhodnutí, koho volit, je na uvážení každého z vás a představenstvo DFB  vaši volbu plně respektuje. Zároveň nezapomínejme na otřepané “slibem  nezarmoutíš”, obzvlášť tím předvolebním. ZA představenstvo  DFB vám můžeme slíbit, že vyřčené sliby budeme po volbách okamžitě  vymáhat. Šťastnou volbu!

Martin Kurka

předseda představenstva DFB