VOLBY 2021 - Ďolíček pohledem kandidátů do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

001_banner_FBTW.png
Družstvo fanoušků Bohemians oslovilo čelní kandidáty jednotlivých politických stran kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku Hlavního města Prahy. Hlavním tématem bylo financování sportu a otázka Městského stadionu Ďolíček. Kandidáti odpovídali na následující otázky:

 1. Měl by dle Vašeho názoru a politického programu stát podporovat výstavbu sportovišť nadregionálního významu?
 2. Měl by dle Vašeho názoru a politického programu stát podpořit Hlavní město Praha v rekonstrukci a dostavbě Městského stadionu Ďolíček ve Vršovicích?
 3. Posílíte v případě volebního vítězství a vládního angažmá Vaší strany financování Národní sportovní agentury a jejich investičních, dotačních programů?
Zde Vám přinášíme odpovědi kandidátů (abecedně seřazených), kteří nám do 1. 10. na položené otázky zareagovali a odpověděli.

Jana Černochová (ODS)

 1. Bezpochyby ano, ale je potřeba zdůraznit právě onu nadregionálnost, tzn. stavět či opravovat sportoviště a sportovní areály v místech, kde existuje reálná a velká spádovost okolních obcí a měst tak, aby byly využity naplno. Nemá smysl investovat do nových projektů sportovišť a stavět je v místech, kde by nenašla využití.

 2. Ano, ale pouze v rámci standardně vypsaných dotačních výzev na obnovu sportovní infrastruktury. Je možné podpořit takovou rekonstrukci i individuálně, ale musely by k tomu být skutečně mimořádné a jedinečné důvody. O rekonstrukci a dostavbu Městského stadionu ve Vršovicích by se mělo postarat především hlavní město Praha, kterému patří.

 3. Ano, vnitřní dluh ČR vůči sportovní infrastruktuře je zhruba 250 miliard, takže je co dohánět. Financování sportu přes Národní sportovní agenturu musí být transparentní. Nutným předpokladem je funkční elektronický rejstřík sportovců, který bude všechny údaje přehledně soustředit na jednom místě. Aktualizujeme investiční plán Národní sportovní agentury tak, aby zohledňoval možnosti regionů a měst a jasně určoval, jak se budou podílet na sportovních akcích. Zavedeme víceleté financování sportu (předvídatelnost na 3 roky) a budeme usilovat o vícezdrojové financování. Více se lze dozvědět na webu www.sportovni-reforma.cz, který je projektem mého kolegy z ODS, poslance a velkého sportovce Jakuba Jandy.

Eva Kavková (Strana Zelených)

 1. Stát by měl podporovat nejen výstavbu, ale i obnovu a provoz sportovišť nadregionálního významu. Zároveň by měl poskytovat štědré granty na výstavbu, obnovu a provoz sportovišť na malých obcích a městech nebo pro sporty, které nejsou masové včetně sportu pro hendikepované. To se už nyní děje prostřednictvím Národní sportovní agentury. Asi nepřekvapím, když řeknu, že nová sportoviště i starší sportoviště po rekonstrukci by měla splňovat požadavky na maximální zapojení obnovitelných zdrojů. To není ideologie – provozní náklady sportovišť by měly snižovat takové věci jako fotovoltaické panely (ohřev vody), retenční nádrže na dešťovou a odpadní vodu ze sprch s čističkou (zálivka trávníku) nebo kvalitní osvětlení, které bude úsporné a bude minimalizovat obtěžování okolí nadměrným světlem směřujícím mimo stadion. Jak říkám - my zelení to nazýváme obnovitelné zdroje, ekonomové to pojmenují jako snižování provozních nákladů a běžný návštěvník Ďolíčku by to zřejmě označil za zdravý rozum.

 2. Městský stadion ve Vršovicích je místo s mimořádnou atmosférou, které si zaslouží, aby prošlo tak potřebnou rekonstrukcí. Nicméně v tomto případě jsem si jistá, že by do opravy měl investovat vlastník, tedy město. Praha je jedním z nejbohatších regionů Evropské unie. Připomeňme si, že Národní sportovní agentura dělí prostředky ve výši zhruba 7 miliard ročně. Nepovažovala bych za správné, aby naše město na sebe stáhlo prostředky v řádu vyšších stovek milionů nebo nižších jednotek miliard, které by pak chyběly v méně šťastných regionech ČR, v maloměstech a na vesnicích. Praha tyto prostředky má a věřím tomu, že stačí jednat s příslušným radním o jejich uvolnění. Nabízí se také možnost financovat obnovu Ďolíčku z využití parkoviště na nároží Vršovické a Petrohradské. Investici státu si dovedu představit v případě, pokud by se v Ďolíčku měla odehrát nějaká mezinárodní akce, která by měla přesah mimo komunitu fanoušků Bohemky, možná i v jiné sportovní disciplíně než ve fotbalu.

 3. Národní sportovní agentura má naší jednoznačnou podporu. Uvítali jsme její vznik, protože se jedná o mnohem transparentnější a férovější dělení prostředků na sport než předchozí praxe. Je otázka, jestli je současný rozpočet agentury okolo 7 miliard dostatečný na to, aby na dotace dosáhli všichni potřební.

Jan Lacina (STAN)

 1. Ano, měl.
 2. Ano, měl.

 3. bez odpovědi

Patrik Nacher (ANO)

 1. Ano měl. Chybí mi u nás třeba národní fotbalový stadion a když se podíváte na kapacity stadionů u našich sousedů (nepočítám Německo) - Polsko, Rakousko, Maďarsko - je mi poněkud smutno.

 2. Férově a nepopulisticky si myslím, že ne. Praha je nejbohatší region a měla by unést rekonstrukci jednoho fotbalového, byť významného, stadionu. Nějakou nepřímou podporu od NSA ale určitě, záleží na šíři projektu.

 3. To už se děje nyní. Peníze do sportu se za poslední roky znásobily a mě těší, že tu je NSA, která to má na starost a která bude tlačit na co největší finanční podporu sportu. Ten považuji za Popelku v politice, bohužel, jakkoliv jde o důležitý preventivní aspekt mnoha jiných problémů.

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)

Obecné stanovisko k podpoře sportu: Chceme rozvíjet mladé talenty, mít kvalitní trenéry a fungující sportovní organizace. K tomu pokládáme za bezpodmínečně nutné, aby financování sportu přes Národní sportovní agenturu bylo konečně transparentní. Chceme, aby peníze putovaly ke sportovcům a aby se konečně v agentuře přestalo utrácet za služební auta s nejvyšší výbavou, prémiové mobily a notebooky, či v horším případě, aby se finance dávaly pouze spřáteleným organizacím. Neméně je pro nás důležitá podpora všech volnočasových organizací, jako jsou Skaut, Orel, Sokol atd. P.S. Stanovisko přímo k dostavbě Ďolíčku nemáme.

Tom Philipp (KDU-ČSL)

 1. Ano – pokud chceme v Česku pořádat velké sportovní akce, musíme k tomu mít přiměřené sportovní areály. Je ale nutné, aby plánování takových sportovišť mělo důkladný projekt využití, byl předpoklad jeho ekonomické udržitelnosti.

 2. Ano – Bohemka je tradiční český klub s dlouhou historií a jedinečnou atmosférou. Ďoliček je přirozeným centrem Vršovic s dlouholetou sportovně-kulturní úlohou už od dob jeho zakladatele pana Dannera, a proto se k němu i tak musí přistupovat. O to víc, že klub a vlastně i stadion si zachránili pražští fanoušci sami. Bohemka si zaslouží stabilní pozici v nejvyšší lize a k tomu by jistě pomohl i adekvátní stadion zachovávající tradiční charakter.

 3. Ano – ale je nutné NSA očistit od lobbistických praktik zavedených jejím minulým vedením a zavést transparentní pravidla využití finančních prostředků.

Olga Richterová (Piráti) - odpověď poskytl radní Hlavního města Prahy Vít Šimral (Piráti)

 1. Zcela určitě, musí to být právě stát, kdo v úzké spolupráci se sportovními svazy a kraji vytvoří a naplní koncepci rozvoje nadregionální sportovní infrastruktury. Komise Asociace krajů pro školství a sport, které Piráti předsedají, na konci září svým usnesením vyjádřila znepokojení nad dosavadním způsobem vypisování dotačních výzev NSA, které probíhá bez řádné konzultace s municipalitami či kraji, což vede k tomu, že jsou tyto výzvy vypsány chybně a vykazují znaky diskriminace vůči některým možným žadatelům.

 2. Bylo by to naprosto logické. Jako město jsme připraveni v rámci architektonické soutěže na nový stadion zahrnout do zadání soutěže i prvky, které budou potřeba k naplnění podmínek dotační výzvy NSA. Pro to je ale třeba, aby podmínky výzvy byly od počátku konzultovány a koordinovány s municipalitami a kraji, což se v současné době bohužel neděje.

 3. O osudu NSA a způsobu financování jejích dotačních programů se rozhodne až při sestavování vládní koalice. Je třeba si otevřeně přiznat, že vznik NSA byl spíše jen politickým krokem Andreje Babiše, který chtěl využít sportovní slávy a odlesku zlatých medailí Milana Hniličky pro svoji osobní popularitu. Přímé řízení sportu na národní úrovni z pozice předsedy vlády je ovšem zcela nekoncepční a vede k tomu, že úroveň řízení sportu v Česku je zcela odvislá od úrovně premiéra.